ประวัติฝ่ายการศึกษาฯ


The Education Department of Bangkok Archdiocese 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ความรับผิดชอบของอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ 
ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก

ประวัติโดยย่อ
พระศาสนจักรได้เล็งเห็นถึงบทบาทอันสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง

และการพัฒนาสมรรถภาพ และศักยภาพของมนุษย์อย่างครบถ้วนในทุกด้าน

และการศึกษายังปลูกฝังความรัก จริยธรรม และมโนธรรมให้แก่เยาวชนอีกด้วย

ดังนั้นจึงอาจ กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษา
จึงเท่ากับการมีส่วนในการพัฒนา และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าขึ้นนั่นเอง

ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ทำให้สังฆมณฑลต่างๆ รวมทั้งคณะนักบวช และฆราวาส

ได้ดำเนินกิจการ ในด้านการศึกษา คือการก่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

มีนโยบายว่า “ให้แต่ละวัดมีโรงเรียนของตนเองอย่างน้อยถึงระดับเกณฑ์บังคับ”

และ “ให้พระสงฆ์ทุกองค์ ช่วยกันส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจการโรงเรียน เต็มกำลังความสามารถ

“ซึ่งทำให้การศึกษา หรือกล่าวให้ชัดเจนมากขึ้น 

คือ โรงเรียนมีฐานะเป็นงานหลักงานหนึ่งของการแพร่ธรรมของสังฆมณฑล

การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในส่วนย่อยบางส่วน ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น
จนกระทั่งในการสัมมนาที่บ้านซาเลเซียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2527 ที่สัมมนาได้มีมติให้ก่อตั้ง

ฝ่ายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”

เดือนเมษายน 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”

ที่ตั้ง เลขที่ 122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 
ซ.นาคสุวรรณ (นนทรี 14) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Tel.  0-2681-3840-4, 0-2681-3850-2

Fax. 0-2681-3838

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.edbathai.com

กิตติภัทร คล้ายสมบัติ อายุ 36 ทำงานบนเว็บไซต์ edba.in.th จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลาว่างเขาสนุกกับการใช้เวลากับภรรยาและแมวสามตัวของพวกเขา

Have any Question or Comment?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เรื่องล่าสุด