การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 1 รระยะที่ 2

 

                   ฝ่ายการศึกษาฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 2 เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เหมาะกับเด็กอนุบาลตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 2554

                   ในครั้งนี้มีวิทยากรผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น นางกาญจนา คงสวัสดิ์ และนางสาวชนิพรรณ จาติเสถียร เป็นผู้ให้การอบรม รุ่นที่ 1 (ระยะที่2) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 จำนวน 18 โรงเรียน และวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 จำนวน 18 โรงเรียน

                   กิจกรรมฝึกปฏิบัติต่างๆ ของการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 2 มีดังนี้

   • โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมเรื่องน้ำ / คำถามจากเด็ก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
   • กิจกรรมจุดประกายการทดลอง (กิจกรรมลิฟต์เทียน)
   • กิจกรรมลมอ่อนๆ พัดผ่านห้อง
   • กิจกรรมเรือสะเทินน้ำสะเทินบกและจรวด
   • กิจกรรมระฆังดำน้ำจากขวดและเครื่องเป่าฟองสบู่
   • กิจกรรมทอร์นาโดในขวด
   • อภิปราย “คำถามที่ถูกต้อง” กิจกรรมปั๊มขวด
   • แนวทางการจัดทำโครงงานสำหรับเด็กปฐมวัย
   • กิจกรรมลูกโป่งพองโตและขวดบุบได้เอง
   • สรุป-ซักถาม

 

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554

วิธีการ save รูป เลือกรูปภาพจากรูปเล็กด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎเป็นภาพใหญ่
จากนั้นคลิ๊กซ้ายที่ภาพใหญ่ จะปรากฎรูปภาพในหน้าใหม่ คลิ๊กขวา save as ที่รูปภาพ

 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค
2. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
3. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
4. โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
5. โรงเรียนคอนเช็ปชัญ
6. โรงเรียนเซนต์แมรี่
7. โรงเรียนแม่พระประจักษ์ กทม.
8. โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
9. โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี
10. โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
11. โรงเรียนมารดานฤมล
12. โรงเรียนดาราสมุทร
13. โรงเรียนเซนต์เทเรซา
14. โรงเรียนเซนต์แอนโทนี
15. โรงเรียนมาเรียลัย
16. โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
17. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี
18. โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554

วิธีการ save รูป เลือกรูปภาพจากรูปเล็กด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎเป็นภาพใหญ่
จากนั้นคลิ๊กซ้ายที่ภาพใหญ่ จะปรากฎรูปภาพในหน้าใหม่ คลิ๊กขวา save as ที่รูปภาพ

 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

1. โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
2. โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
3. โรงเรียนกุหลาบวิทยา
4. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
5. โรงเรียนแม่พระฟาติมา
6. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนกหญิง
7. โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์
8. โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
9. โรงเรียนนักบุญเปโตร
10. โรงเรียนอันนาลัย
11. โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
12. โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง
13. โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
14. โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
15. โรงเรียนไตรราชวิทยา
16. โรงเรียนแม่พระประจักษ์สุพรรณบุรี
17. รงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง
18. โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์

 

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4, 02-681-3850-5 โทรสาร 02-681-3838, 02-681-3845 E-mail : catholic_edba@hotmail.com