แหล่งการเรียนรู้
         ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้
         ห้องสมุดออนไลน์
         ฐานข้อมูลและงานวิจัย
         พจนานุกรมและสารานุกรม
         E-Learning
         E-Books
         กลุ่มสาระการเรียนรู้
         แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ

Login :
Password :
http://www.tla.or.th/home.htm
elibrary.nfe.go.th
ห้องสมุดโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (Library Web Portal for Bangkok Archdiocese School)

แหล่งการเรียนรู้.....

Web Directory รวมแหล่งการเรียนรู้

รวบรวมแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ สะดวกแก่การสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูล มีประโยชน์อย่างมากต่อครู นักเรียน บรรณารักษ์ และบุคคลที่สนใจในการค้นคว้าความรู้ในด้านห้องสมุด และความรู้ทางการศึกษา โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มย่อย คือ


ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดออนไลน์

ฐานข้อมูล / งานวิจัย

พจนานุกรม / สารานุกรม

E- Learning

E-Books

กลุ่มสาระการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ

ห้องสมุดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4, 02-681-3850-5   โทรสาร 02-681-3838, 02-681-3845  E-mail : orapanj@yahoo.com